Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20427

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 21 TC/TNN

Hướng dẫn thực hiện quyết định số 161-CT ngày 24/5/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về giá thanh toán thóc và mầu lương thực thu từ thuế nông nghiệp.
Ngày ban hành: 09/06/1988
Ngày có hiệu lực: 09/06/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18 TC/TNVT

Hướng dẫn công tác tài chính, kế toán đối với việc bàn giao Công ty vật tư tổng hợp thuộc Bộ Vật tư cho UBND tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương (Thi hành quyết định số: 231 HÐBT ngày 31/12/1987 của Hội đồng Bộ trưởng)
Ngày ban hành: 23/05/1988
Ngày có hiệu lực: 23/05/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 2/TS-TT

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 125-CT ngày 28-04-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc xây dựng quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản
Ngày ban hành: 18/05/1988
Ngày có hiệu lực: 18/05/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 25/NH-QĐ

Về việc ban hành Biểu lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 12/05/1988
Ngày có hiệu lực: 01/06/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 19/NH-QĐ

Ban hành tạm thời Thể lệ tín dụng vốn lưu động đối với các tổ chức kinh tế quốc doanh và tập thể
Ngày ban hành: 27/04/1988
Ngày có hiệu lực: 27/04/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 18/NH-QĐ

Ban hành tạm thời Thể lệ tín dụng ngắn hạn đối với tư nhân, cá thể và kinh tế gia đình
Ngày ban hành: 27/04/1988
Ngày có hiệu lực: 27/04/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 16/NH-QĐ

Về việc ban hành quy định về trình tự lập và chấp hành kế hoạch tín dụng của hệ thống Ngân hàng
Ngày ban hành: 26/04/1988
Ngày có hiệu lực: 26/04/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 14 TC/CN

Sửa đổi chế độ trang phục và tiền nộp lại cho công quỹ trong nước đối với cán bộ công nhân viên chức đi công tác dài hạn ở nước ngoài.
Ngày ban hành: 21/04/1988
Ngày có hiệu lực: 21/04/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 13 TC/CN

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các đơn vị kinh tế Trung ương và địa phương tiến hành tổ chức khai thác vàng và đá quý theo quyết định 76/HÐBT ngày 13/5/1987 của Hội đồng Bộ trưởng.
Ngày ban hành: 19/04/1988
Ngày có hiệu lực: 19/04/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 8/BYT-TT

Quy định nâng mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu
Ngày ban hành: 05/04/1988
Ngày có hiệu lực: 01/04/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 198
Tổng số trong ngày: 570
Tổng số trong tuần: 64440
Tổng số trong tháng: 76330
Tổng số truy cập: 6743069