Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20565

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 13-BYT/TT

Bổ sung thông tư 19-BYT/TT ngày 26/7/1988 về quy định tạm thời chế độ thu tiền khám chữa bệnh và dịch vụ y tế đối với người nước ngoài
Ngày ban hành: 24/04/1991
Ngày có hiệu lực: 24/04/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23 TC/TCT/TS

Hướng dẫn thi hành chính sách thuế đối với hoạt động nuôi, trồng thuỷ sản
Ngày ban hành: 23/04/1991
Ngày có hiệu lực: 23/04/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 22/TC-TCT

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
Ngày ban hành: 22/04/1991
Ngày có hiệu lực: 01/04/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20-TC/HCVX

Quy định mức chi về nước uống trong giờ làm việc cho cán bộ, công nhân viên các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước
Ngày ban hành: 11/04/1991
Ngày có hiệu lực: 11/04/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 28-TC/ĐT

Quy định chế độ quyết toán vốn đầu tư khi công trình XDCB hoàn thành
Ngày ban hành: 10/04/1991
Ngày có hiệu lực: 01/04/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 03/TT-LB

Hướng dẫn thi hành quy chế cho thuê nhà, thuê lao động đối với người nước ngoài,người gốc việt nam định cư ở nước ngoài,lưu trú tại việt nam
Ngày ban hành: 08/04/1991
Ngày có hiệu lực: 08/04/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 134-QĐ/KT

Ban hành quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn (QPN 13 - 91)
Ngày ban hành: 04/04/1991
Ngày có hiệu lực: 04/04/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 110/QĐ-LB

Về hệ số trượt giá dùng để tính toán đơn giá tiền lương trong sản xuất kinh doanh
Ngày ban hành: 03/04/1991
Ngày có hiệu lực: 03/04/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 88-TC/TCT

Quyết định thay thuế suất một số nhóm hàng trong Biểu thuế nhập khẩu tại Quyết định 627-TC/TCT
Ngày ban hành: 22/03/1991
Ngày có hiệu lực: 01/04/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 87-TC/QĐ/TCCB

Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Hệ thống kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 21/03/1991
Ngày có hiệu lực: 21/03/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ