Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20565

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 38-TC/KBNN

Thông tư hướng dẫn hạch toán kế toán thu chi ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước
Ngày ban hành: 22/06/1991
Ngày có hiệu lực: 01/07/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 03-UB-XD/LB

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75-CT về các công trình không trực tiếp sản xuất
Ngày ban hành: 13/06/1991
Ngày có hiệu lực: 28/06/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36-TC/TCT

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hoạt động lao động sản xuất và nghiên cứu khoa học của nhà trường
Ngày ban hành: 11/06/1991
Ngày có hiệu lực: 11/06/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/TC-TCT

Hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với ngành khai thác thuỷ sản
Ngày ban hành: 23/05/1991
Ngày có hiệu lực: 23/05/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/TC-TCT

Hướng dẫn về tiền thưởng đối với các đội chống thất thu thuế
Ngày ban hành: 23/05/1991
Ngày có hiệu lực: 01/05/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 2-LS/CNR

Về việc thực hiện một số chủ trương mới trong khai thác rừng và thiết kế khai thác cho năm 1992
Ngày ban hành: 14/05/1991
Ngày có hiệu lực: 29/05/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28-TC/ĐT

Quy định chế độ quyết toán vốn đầu tư khi công trình XDCB hoàn thành
Ngày ban hành: 10/05/1991
Ngày có hiệu lực: 01/04/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo

Khiếu nại, tố cáo của công dân
Ngày ban hành: 07/05/1991
Ngày có hiệu lực: 01/08/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh 53-LCT/HĐNN8

Về khiếu nại, tố cáo của công dân
Ngày ban hành: 07/05/1991
Ngày có hiệu lực: 01/08/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 24 TC/TCT

Hướng dẫn thi hành Chỉ thị 79 - CT ngày 28 tháng 3 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; về việc thực hiện nghiêm túc việc miễn thuế nông nghiệp theo di chúc của Chủ tịch Hồ ChíMinh.
Ngày ban hành: 24/04/1991
Ngày có hiệu lực: 24/04/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ