Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20176

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 133/TTg

Về triệt để thực hiện tiết kiệm xăng dầu và chống lấy cắp xăng dầu
Ngày ban hành: 06/06/1981
Ngày có hiệu lực: 06/06/1981
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 113-TTg

Về việc thực hiện chính sách đối vơí quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ phục vụ tại ngũ trở về
Ngày ban hành: 14/05/1981
Ngày có hiệu lực: 29/05/1981
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04-LĐ/TT

Về việc xếp lương cho quân nhân chuyển ngành, thương binh đi học các trường đại học, trung học chuyên nghiệp tốt nghiệp ra trường
Ngày ban hành: 08/04/1981
Ngày có hiệu lực: 08/04/1981
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 5-TC/HCVX

Về việc hướng dẫn thi hành chế độ thanh toán tiền tàu xe nghỉ phép hàng năm đối với công nhân viên chức Nhà nước
Ngày ban hành: 23/03/1981
Ngày có hiệu lực: 23/03/1981
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Hiến pháp Không số

Ngày ban hành: 18/12/1980
Ngày có hiệu lực: 19/12/1980
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 22-TT/LB

Hướng dẫn thi hành việc trợ cấp tiền tàu xe cho công nhân, viên chức và quân nhân về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động
Ngày ban hành: 12/12/1980
Ngày có hiệu lực: 12/12/1980
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 281/TTg

Về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý vũ khí thô sơ.
Ngày ban hành: 10/10/1980
Ngày có hiệu lực: 10/10/1980
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 276/TTg

Về việc sắp xếp và sử dụng quân nhân xuất ngũ.
Ngày ban hành: 01/10/1980
Ngày có hiệu lực: 01/10/1980
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 35/TT-LB

Quy định tạm thời về các vùng đầu nguồn sông suối làm nhiệm vụ phòng hộ, hạn chế lũ lụt, khô hạn, xói mòn
Ngày ban hành: 18/08/1980
Ngày có hiệu lực: 18/08/1980
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/TBXH

Hướng dẫn tổ chức quản lý, sinh hoạt của công nhân, viên chức và quân nhân về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động
Ngày ban hành: 18/07/1980
Ngày có hiệu lực: 18/07/1980
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 88
Tổng số trong ngày: 1323
Tổng số trong tuần: 28373
Tổng số trong tháng: 10161
Tổng số truy cập: 5183799