Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20176

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 7/TBXH

Hướng dẫn thi hành QĐ số 105-HĐBT ngày 25/6/1982 của HĐBT về phụ cấp tạm thời đối với quân nhân phục viên, quân nhân chuyển ngành rồi về hưu, nghỉ hưu vì mất sức lao động hoặc thôi việc và đối với người bị thương, gia đình liệt sĩ thuộc diện
Ngày ban hành: 16/07/1982
Ngày có hiệu lực: 31/07/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 14-TT/LB

Quy định chế độ tài chính gắn thu bù chi cho các đơn vị sự nghiệp nông nghiệp
Ngày ban hành: 18/06/1982
Ngày có hiệu lực: 01/07/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 10 TT/LB

Hướng dẫn việc định giá thanh toán thuế nông nghiệp bằng thóc và hoa màu lương thực
Ngày ban hành: 31/03/1982
Ngày có hiệu lực: 31/03/1982
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 13-QĐ/LB

Của liên bộ lâm nghiệp - tài chính số 13-qđ/lb ngày 26 tháng 3 năm 1982 về việc điều chỉnh mứcthu tiền nuôi rừng
Ngày ban hành: 26/03/1982
Ngày có hiệu lực: 01/01/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09-TCCB

Hướng dẫn việc xếp lương cho cán bộ chỉ đạo và quản lý ngành thuế CTN ở địa phương
Ngày ban hành: 26/03/1982
Ngày có hiệu lực: 26/03/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 10/TT-LB

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 88-HĐBT ngày 24/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về lập quỹ nuôi rừng
Ngày ban hành: 13/03/1982
Ngày có hiệu lực: 01/01/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 2-LĐ/TT

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm lao động
Ngày ban hành: 26/02/1982
Ngày có hiệu lực: 13/03/1982
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 04 TC/NSNN

Hướng dẫn về việc lập kế hoạch tài chính và Ngân sách Nhà nước năm 1982
Ngày ban hành: 08/02/1982
Ngày có hiệu lực: 08/02/1982
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 103-NQ/HĐNN7

Phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Nước Việt Nam và Liên xô
Ngày ban hành: 22/01/1982
Ngày có hiệu lực: 06/02/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

143-HĐBT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ tư pháp.
Ngày ban hành: 22/11/1981
Ngày có hiệu lực: 07/12/1981
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 41
Tổng số trong ngày: 50
Tổng số trong tuần: 27100
Tổng số trong tháng: 8888
Tổng số truy cập: 5182526