Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20176

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 85/2019/TT-BTC

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 29/11/2019
Ngày có hiệu lực: 13/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2019/TT-BCT

quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 29/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37/2019/TT-BCT

quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
Ngày ban hành: 29/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2019/TT-BCT

quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía
Ngày ban hành: 29/11/2019
Ngày có hiệu lực: 14/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2019/TT-NHNN

Quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 28/11/2019
Ngày có hiệu lực: 18/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.
Ngày ban hành: 28/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2019/TT-BCT

quy định về hệ thống thông tin năng lượng
Ngày ban hành: 28/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi
Ngày ban hành: 28/11/2019
Ngày có hiệu lực: 14/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 67/2019/TT-BCA

Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 28/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 99/2019/QH14

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2019
Ngày có hiệu lực: 07/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 74
Tổng số trong ngày: 4178
Tổng số trong tuần: 26763
Tổng số trong tháng: 8551
Tổng số truy cập: 5182189