Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19881

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 91/2019/NĐ-CP

Nghị định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày ban hành: 19/11/2019
Ngày có hiệu lực: 05/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 174/2019/TT-BQP

Hướng dẫn về thực hiện chế độ tiền ăn tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 17/11/2019
Ngày có hiệu lực: 03/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 90/2019/NĐ-CP

Quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 89/2019/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 81/2019/TT-BTC

Quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 80/2019/TT-BTC

Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động thương mại biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 22/2019/TT-NHNN

Quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 33/2019/QĐ-TTg

Sửa đổi Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 31/12/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 84/2019/NĐ-CP

Quy định về quản lý phân bón
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 31/12/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 520
Tổng số trong ngày: 6915
Tổng số trong tuần: 30481
Tổng số trong tháng: 82315
Tổng số truy cập: 4245797