Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20421

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2025
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND

Quy định mức thu học phí, mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 81/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 15/2020/TT-BTTTT

Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay"
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 79/2020/NĐ-CP

quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên do Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 08/07/2020
Ngày có hiệu lực: 21/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 14/2020/TT-BTTTT

sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTTTT về hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
Ngày ban hành: 08/07/2020
Ngày có hiệu lực: 25/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 64/2020/TT-BTC

Thông tư quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 08/07/2020
Ngày có hiệu lực: 08/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2020/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối
Ngày ban hành: 07/07/2020
Ngày có hiệu lực: 20/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 78/2020/NĐ-CP

về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày ban hành: 06/07/2020
Ngày có hiệu lực: 19/08/2020
Trạng thái: Chưa xác định

Thông tư 87/2020/TT-BQP

quy định về màu sắc và dấu hiệu nhận biết trên các bộ phận khác của từng loại máy bay Cảnh sát biển Việt Nam
Ngày ban hành: 05/07/2020
Ngày có hiệu lực: 22/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 47
Tổng số trong ngày: 9606
Tổng số trong tuần: 32451
Tổng số trong tháng: 44340
Tổng số truy cập: 6711079