Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20441

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 2452/TT-LB

Về chế độ cấp phát, quản lý tài chính đối với các bảo tàng và di tích lịch sử, văn hóa
Ngày ban hành: 11/08/1992
Ngày có hiệu lực: 11/08/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 37-TTLB

Thông tư liên Bộ Tài chính, Uỷ ban Vật giá Nhà nước và Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy và biên chế sở tài chính - vật giá
Ngày ban hành: 05/08/1992
Ngày có hiệu lực: 05/08/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 5-TT-BNV

Hướng dẫn việc bổ nhiệm thanh tra viên các cấp trong lực lượng công an nhân dân
Ngày ban hành: 31/07/1992
Ngày có hiệu lực: 31/07/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35 TC/TCT

hướng dẫn chi tiết thi hành nghị định số 52-hđbt ngày 27/5/89 và nghị định số 19/hđbt ngày 17/1/1992 của hđbt về việc giảm thuế, miễn thuế nông nghiệp
Ngày ban hành: 31/07/1992
Ngày có hiệu lực: 31/07/1992
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 36-TC-NL/TTLB

liên bộ tài chính - năng lượng hướng dẫn thực hiện nộp ngân sách và một số biện pháp tài chính trong năm 1992 đối với ngành điện lực
Ngày ban hành: 31/07/1992
Ngày có hiệu lực: 31/07/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34 TC/ĐT

Quy định việc quản lý và cấp phát vốn đầu tư các dự án xây dựng vùng kinh tế mới và định canh định cư
Ngày ban hành: 27/07/1992
Ngày có hiệu lực: 01/01/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30-TC/TCT

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành: 18/07/1992
Ngày có hiệu lực: 01/01/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28-TC/TCT

Quy định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chế độ quản lý đối với hàng hoá nhập khẩu là quà biếu, quà tặng
Ngày ban hành: 17/07/1992
Ngày có hiệu lực: 17/07/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26-TC/TCT/CS

Hướng dẫn bổ sung thi hành quyết định của Hội đồng Nhà nước và nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung thuế doanh thu và tiêu thụ đặc biệt
Ngày ban hành: 14/07/1992
Ngày có hiệu lực: 01/07/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25 TC/TCT

HƯớNG DẫN CHế Ðộ TIềN THƯởNG TRONG NGàNH THUế
Ngày ban hành: 02/07/1992
Ngày có hiệu lực: 01/01/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 241
Tổng số trong ngày: 7754
Tổng số trong tuần: 24310
Tổng số trong tháng: 110811
Tổng số truy cập: 6777550