Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20316

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 09-TC/TCT

Hướng dẫn thực hiện về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới
Ngày ban hành: 10/04/1992
Ngày có hiệu lực: 10/04/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 07-TT/LB

Hướng dẫn thi hành Điều 12, Điều 25 Nghi định số 437-HĐBT ngày 22/12/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về cấp giấy phép, thu lệ phí (người và phương tiện hoạt động nghề cá của nước ngoài) và sử dụng tiền phạt
Ngày ban hành: 01/04/1992
Ngày có hiệu lực: 01/04/1992
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 8-TC/TCT

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 110-HĐBT ngày 31-03-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Ngày ban hành: 31/03/1992
Ngày có hiệu lực: 31/03/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07-TC/TCT

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu phụ nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh trong các hợp đồng trong các hợp đồng chia sản phẩm dầu khí tại Việt Nam
Ngày ban hành: 30/03/1992
Ngày có hiệu lực: 01/07/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 169/LT-BXD-CĐ

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động trong ngành xây dựng
Ngày ban hành: 28/03/1992
Ngày có hiệu lực: 28/03/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 32-TĐC/QĐ

Ban hành bản "Quy định hướng dẫn xây dựng và sử dụng "Sổ tay chất lượng" của phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn"
Ngày ban hành: 23/03/1992
Ngày có hiệu lực: 23/03/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 02/BXD-CĐXDVN

Về việc tiếp tục triển khai cuộc vận động đảm bảo về nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình xây dựng năm 1992-1993
Ngày ban hành: 19/03/1992
Ngày có hiệu lực: 19/03/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 551-CT-TTr

Về công tác thanh tra năm 1992 và những năm tới
Ngày ban hành: 16/03/1992
Ngày có hiệu lực: 16/03/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 102-CNNG/QLTN

Quy định thủ tục xin và cho phép khai thác tài nguyên đá quý
Ngày ban hành: 13/03/1992
Ngày có hiệu lực: 13/03/1992
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 537/ANQ-HĐNN8

Phê chuẩn Biểu thuế và Khung thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo nhóm hàng
Ngày ban hành: 22/02/1992
Ngày có hiệu lực: 22/02/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng số trong ngày: 7607
Tổng số trong tuần: 7606
Tổng số trong tháng: 377666
Tổng số truy cập: 5925224