Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20309

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 22-NN/TTR/QĐ

Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
Ngày ban hành: 09/02/1993
Ngày có hiệu lực: 09/02/1993
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 7-CP

Về việc thành lập Cục đường bộ Việt nam trực thuộc Bộ giao thông vận tải
Ngày ban hành: 30/01/1993
Ngày có hiệu lực: 30/01/1993
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/BXD-VLXD

Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Ngày ban hành: 29/01/1993
Ngày có hiệu lực: 29/01/1993
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 22/BXD-QLXD

Về việc ban hành Quy chế đăng ký hành nghề xây dựng
Ngày ban hành: 26/01/1993
Ngày có hiệu lực: 01/03/1993
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/BXD-QLXD

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép cho các hãng thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng tại Việt Nam
Ngày ban hành: 26/01/1993
Ngày có hiệu lực: 26/01/1993
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/BXD-QLXD

Hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành: 26/01/1993
Ngày có hiệu lực: 26/01/1993
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 25-TTg

Về một số chính sách nhằm xây dựng và đổi mới sự nghiệp văn hoá nghệ thuật
Ngày ban hành: 19/01/1993
Ngày có hiệu lực: 19/01/1993
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/TC-TCT

Hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ tài chính của các Ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành: 19/01/1993
Ngày có hiệu lực: 01/09/1993
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 06/TC-TCT

Quy định và hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với thiết bị toàn bộ, thiết bị lẻ
Ngày ban hành: 19/01/1993
Ngày có hiệu lực: 01/02/1993
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 25/TC-TCT

Sửa đổi, bổ sung biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ngày 31/3/92
Ngày ban hành: 15/01/1993
Ngày có hiệu lực: 10/02/1993
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 37
Tổng số trong ngày: 3392
Tổng số trong tuần: 30648
Tổng số trong tháng: 353557
Tổng số truy cập: 5901115