Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19760

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết 39/NQ-QHK6

Về chế độ tiền lương của Chủ nhiệm các uỷ ban của Quốc hội và các thành viên
Ngày ban hành: 06/12/1976
Ngày có hiệu lực: 06/12/1976
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư liên tịch 16 TT/LB

Về việc khoá sổ thu chi ngân sách Nhà nước cuối năm 1976
Ngày ban hành: 13/11/1976
Ngày có hiệu lực: 13/11/1976
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13-TC/CNXD

Về quản lý tài chính đối với sản xuất mặt hàng phụ bằng phế liệu, phế phẩm và sử dụng lao động dôi thừa ở các cơ sở kinh tế quốc doanh
Ngày ban hành: 30/07/1976
Ngày có hiệu lực: 30/07/1976
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12 TC/HCVX

Hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 400-TC về việc tiếp nhận, trả lương, sinh hoạt phí hoặc trợ cấp cho cán bộ, học sinh, quân nhân chuyển ngành được chuyển từ Miền Nam ra Miền Bắc
Ngày ban hành: 01/07/1976
Ngày có hiệu lực: 01/07/1976
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10 TC/HCVX

Về việc thanh toán tiền vé đi tàu biển “thống nhất”
Ngày ban hành: 21/06/1976
Ngày có hiệu lực: 21/06/1976
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 770-TT/LB

Hướng dẫn thi hành một số điều khoản có liên quan đến công tác ngân hàng và tài chính trong Điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế kèm theo Nghị định 54-CP ngày 10-03-1975 của Hội đồng Chính phủ
Ngày ban hành: 10/06/1976
Ngày có hiệu lực: 25/06/1976
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư 08 TC/NSĐP

Hướng dẫn việc cấp phát chăn sợi và áo rét sợi cho quân nhân đào ngũ đi lao động bắt buộc và dài ngày ở công trường xây dựng cơ bản
Ngày ban hành: 26/04/1976
Ngày có hiệu lực: 26/04/1976
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05-TC/CĐTC

Về việc tổ chức tổng kết công tác kế hoạch hoá tài chính và ngân sách Nhà nước
Ngày ban hành: 27/03/1976
Ngày có hiệu lực: 27/03/1976
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 04/TTLB

Quy nhiệm nhiệm vụ của các Sở, ty tài chính và các Sở, ty, công ty ngoại thương quản lý toàn diện các công ty ngoại thương trực thuộc Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố
Ngày ban hành: 19/03/1976
Ngày có hiệu lực: 19/03/1976
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42-TC/NSĐP

Thông tư hướng dẫn một số điểm về công tác tài chính và quản lý tài sản trong việc giải thể cấp khu và hợp tỉnh
Ngày ban hành: 13/12/1975
Ngày có hiệu lực: 01/01/1975
Trạng thái: Ngưng hiệu lực