Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19760

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 43 TC/HCVX

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp tiền trang phục đối với cán bộ tự túc trang phục đi công tác hoặc học tập ngắn hạn ở nước ngoài
Ngày ban hành: 09/12/1983
Ngày có hiệu lực: 01/01/1984
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 41 TC/QLTP

về việc hướng dân thi hành quyết định số 27-TC/QÐ/TCCB ngày 17/11/1983 của Bộ Tài chính về tổ chức bộ máy quản lý và cấp phát tem phiếu, sổ mua hàng trong ngành tài chính.
Ngày ban hành: 28/11/1983
Ngày có hiệu lực: 28/11/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 29-TT/LB

Về việc quy định tiền bồi dưỡng người cho máu
Ngày ban hành: 28/11/1983
Ngày có hiệu lực: 01/11/1983
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 39-TT/LB

Hướng dẫn bù tiền chênh lệch giá vải
Ngày ban hành: 18/11/1983
Ngày có hiệu lực: 01/01/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38 TC/ĐTXD

Quy định về việc cấp phát và quản lý vốn lưu động định mức đối với đơn vị nhận thầu thi công xây lắp
Ngày ban hành: 16/11/1983
Ngày có hiệu lực: 16/11/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 37 TC/LB

Quy định việc quản lý hạch toán và phân phối thu nhập về tiêu thụ than thu hồi trong sản xuất điện.
Ngày ban hành: 16/11/1983
Ngày có hiệu lực: 01/11/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/TC-CĐKT

Quy định chế độ quyết toán vốn đầu tư khi công trình xây dựng cơ bản hoàn thành
Ngày ban hành: 10/11/1983
Ngày có hiệu lực: 10/11/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/TC-CĐKT

Hướng dẫn phương pháp kế toán ở đơn vị chủ đầu tư theo chế độ cấp phát, cho vay và thanh toán trong đầu tư xây dựng cơ bản
Ngày ban hành: 06/11/1983
Ngày có hiệu lực: 06/11/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34 TC/NT

Quy định hướng dẫn về việc lập kế hoạch thu chi ngoại tệ của các ngành kinh doanh dịch vụ đối ngoại.
Ngày ban hành: 04/11/1983
Ngày có hiệu lực: 04/11/1983
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 33 TC/TQD

Hướng dẫn thi hành việc trích lập và sử dụng 3 quỹ của ngành thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp.
Ngày ban hành: 20/10/1983
Ngày có hiệu lực: 01/01/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực