Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20319

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 02/TTLB

Hướng dẫn việc kế hoạch hoá và quản lý vốn sự nghiệp kinh tế và các sự nghiệp khác đầu tư cho các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa lớn
Ngày ban hành: 28/03/1994
Ngày có hiệu lực: 01/04/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 45/QĐ-NH1

Về lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng
Ngày ban hành: 23/03/1994
Ngày có hiệu lực: 01/04/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23 TC/ TCT

HƯớNG DẫN Sử DụNG KINH PHí THUế Sử DụNG ÐấT NÔNG NGHIệP
Ngày ban hành: 19/03/1994
Ngày có hiệu lực: 19/03/1994
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 21 - TC/TCT

hướng dẫn về hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Ngày ban hành: 18/03/1994
Ngày có hiệu lực: 18/03/1994
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 176/NQ-UBTVQH9

Ban hành Quy chế về việc phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị Quyết Quốc Hội và thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ngày ban hành: 16/03/1994
Ngày có hiệu lực: 16/03/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 337/KHĐT

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị xây dựng các công trình trên các đảo và vùng biển đông và hải đảo
Ngày ban hành: 15/03/1994
Ngày có hiệu lực: 15/03/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 15/CP

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 04/03/1994
Ngày có hiệu lực: 04/03/1994
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 16-TT/LB

Thông tư hướng dẫn quản lý, cấp phát kinh phí cho chương trình quốc gia phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ngày ban hành: 04/03/1994
Ngày có hiệu lực: 31/12/1993
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 84/TTg

Về chấn chỉnh tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế hợp tác xã (tiểu, thủ công nghiệp; vận tải; xây dựng; thương mại và dịch vụ).
Ngày ban hành: 03/03/1994
Ngày có hiệu lực: 03/03/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15 TC/ GTBĐ

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cụm cảng hàng không - sân bay
Ngày ban hành: 28/02/1994
Ngày có hiệu lực: 01/01/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng số trong ngày: 204
Tổng số trong tuần: 28477
Tổng số trong tháng: 18426
Tổng số truy cập: 5946096