Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19760

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 03/TT-LB

Quy định chế độ thu giữ, bảo quản, xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ trong các vụ án hình sự
Ngày ban hành: 23/04/1984
Ngày có hiệu lực: 23/04/1984
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 22-TC/NH

Hướng dẫn việc chuyển vốn, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản giữa hai hệ thống tài chính - ngân hàng
Ngày ban hành: 20/04/1984
Ngày có hiệu lực: 01/04/1984
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14-TC/TNN

Quy định số lượng cán bộ ban thuế nông nghiệp xã và chế độ trợ cấp cán bộ thuế xã
Ngày ban hành: 21/03/1984
Ngày có hiệu lực: 21/03/1984
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 13 TT/LB

"Tài chính - ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước" quy định về việc quản lý cấp phát và sử dụng vốn trong công tác thiết kế điển hình
Ngày ban hành: 21/03/1984
Ngày có hiệu lực: 21/03/1984
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10-TC/CĐTC

Quy định trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp trong việc quản lý phát hành công trái xây dựng tổ quốc
Ngày ban hành: 14/03/1984
Ngày có hiệu lực: 14/03/1984
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 139/TT-LB

Về việc thi hành hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự đã ký với nước ta với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
Ngày ban hành: 12/03/1984
Ngày có hiệu lực: 27/03/1984
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 8-BTC/NSĐP

Hướng dẫn việc điều tiết thuế nông nghiệp, thuế muối và thuế công thương nghiệp cho ngân sách phường, xã
Ngày ban hành: 07/03/1984
Ngày có hiệu lực: 01/01/1984
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 09 TC/GTBĐ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45 - TC/GTBĐ ngày 26/12/1933 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với hàng hóa, vật tư, thiết bị không có chủ nhận và chủ không nhận tại cảng Hải Phòng
Ngày ban hành: 07/03/1984
Ngày có hiệu lực: 07/03/1984
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 8-TC/NSÐP

Thông tư hướng dẫn việc điều tiết thuế nông nghiệp, thuế muối và thuế công thương nghiệp cho ngân sách phường, xã
Ngày ban hành: 06/03/1984
Ngày có hiệu lực: 31/12/1983
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 23-TT/LB

Quy định chế độ tiêu chuẩn cấp phát và thu hồi trang phục đối với lưu học sinh gửi đào tạo, bồi dưỡng ở các nước XHCN (thuộc diện quản lý của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp)
Ngày ban hành: 28/02/1984
Ngày có hiệu lực: 28/02/1984
Trạng thái: Còn hiệu lực