Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20312

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 10/LB-TT

Hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu.
Ngày ban hành: 30/03/1994
Ngày có hiệu lực: 01/04/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 31-L/CTN

Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế
Ngày ban hành: 29/03/1994
Ngày có hiệu lực: 01/07/1994
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 25 TC/ TCT

HƯớNG DẫN SửA ÐổI, Bổ SUNG ÐIểM A, ÐIểM D MụC 6, PHầN II THÔNG TƯ Số 01 TC/HCVX NGàY 4/01/1994 CủA Bộ TàI CHíNH
Ngày ban hành: 28/03/1994
Ngày có hiệu lực: 04/01/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 02/TTLB

Hướng dẫn việc kế hoạch hoá và quản lý vốn sự nghiệp kinh tế và các sự nghiệp khác đầu tư cho các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa lớn
Ngày ban hành: 28/03/1994
Ngày có hiệu lực: 01/04/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 45/QĐ-NH1

Về lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng
Ngày ban hành: 23/03/1994
Ngày có hiệu lực: 01/04/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23 TC/ TCT

HƯớNG DẫN Sử DụNG KINH PHí THUế Sử DụNG ÐấT NÔNG NGHIệP
Ngày ban hành: 19/03/1994
Ngày có hiệu lực: 19/03/1994
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 21 - TC/TCT

hướng dẫn về hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Ngày ban hành: 18/03/1994
Ngày có hiệu lực: 18/03/1994
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 176/NQ-UBTVQH9

Ban hành Quy chế về việc phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị Quyết Quốc Hội và thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ngày ban hành: 16/03/1994
Ngày có hiệu lực: 16/03/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 337/KHĐT

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị xây dựng các công trình trên các đảo và vùng biển đông và hải đảo
Ngày ban hành: 15/03/1994
Ngày có hiệu lực: 15/03/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 15/CP

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 04/03/1994
Ngày có hiệu lực: 04/03/1994
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng số trong ngày: 8861
Tổng số trong tuần: 36116
Tổng số trong tháng: 359025
Tổng số truy cập: 5906583