Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19891

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 13-LĐTBXH/TT

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đặc biệt đối với công nhân viên quốc phòng
Ngày ban hành: 21/09/1988
Ngày có hiệu lực: 06/10/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 38 TC/XSCT

Qui định về quản lý tài chính đối với các công ty phát hành XSKT trong cả nước
Ngày ban hành: 12/09/1988
Ngày có hiệu lực: 12/09/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 36 TC/TNVT

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 70 TC/TNVT ngày 8/12/1987 của Bộ Tài chính về thành lập Hội đồng định giá bán vật tư hàng hoá tồn kho ứ đọng.
Ngày ban hành: 30/08/1988
Ngày có hiệu lực: 30/08/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 91/NQ/HĐNN8

về việc phê chuẩn Quy chế xây dựng luật và pháp lệnh
Ngày ban hành: 06/08/1988
Ngày có hiệu lực: 06/08/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 20-BYT/TT

Quy định nâng mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu
Ngày ban hành: 05/08/1988
Ngày có hiệu lực: 15/08/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 32 TT/LB

Hướng dẫn mức chi bình quân cho một học sinh thuộc trường phổ thông các cấp và quỹ bảo trợ nhà trường.
Ngày ban hành: 01/08/1988
Ngày có hiệu lực: 01/08/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 19/BYT-TT

Quy định tạm thời chế độ thu tiền khám chữa bệnh và dịch vụ y tế đối với người nước ngoài
Ngày ban hành: 26/07/1988
Ngày có hiệu lực: 26/07/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 117-HĐBT

Ngày ban hành: 21/07/1988
Ngày có hiệu lực: 21/07/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật 8-LCT/HĐNN8

Ngày ban hành: 28/06/1988
Ngày có hiệu lực: 15/07/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Bộ Luật Không số

Ngày ban hành: 28/06/1988
Ngày có hiệu lực: 01/01/1989
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng số trong ngày: 190
Tổng số trong tuần: 68929
Tổng số trong tháng: 120763
Tổng số truy cập: 4284244