Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19815

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 02/BYT-TT

Hướng dẫn việc sử dụng ngoại tệ và mức tiền chi tiêu cho các lớp học và hội thảo trong ngành Y tế do các tổ chức quốc tế tài thọ
Ngày ban hành: 09/01/1987
Ngày có hiệu lực: 09/01/1987
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 3/TT-TC-TQD

Bổ sung Thông tư số 47-TT/TC/TQD ngày 27-12-1985 của Bộ Tài chính về việc thi hành chế độ thu quốc doanh đối với hoạt động thiết kế xây dựng
Ngày ban hành: 09/01/1987
Ngày có hiệu lực: 01/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 1/TTLB

Hướng dẫn thực hiện mức trợ cấp đối với nhân dân đi xây dựng vùng kinh tế mới
Ngày ban hành: 02/01/1987
Ngày có hiệu lực: 02/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 1171/QĐ

Ban hành các loại Quy chế rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng
Ngày ban hành: 30/12/1986
Ngày có hiệu lực: 14/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 155/TT-LB

Về nội dung, đối tượng, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản lâm sinh
Ngày ban hành: 29/12/1986
Ngày có hiệu lực: 13/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 21-LCT/HĐNN7

Ngày ban hành: 29/12/1986
Ngày có hiệu lực: 03/01/1987
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 37/LN-KL

Hướng dẫn thực hiện việc phân công, phân cấp, nhằm thống nhất quản lý và tăng cường công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước
Ngày ban hành: 27/12/1986
Ngày có hiệu lực: 11/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 04/TTLN

Hướng dẫn việc áp dụng thời hiệu thi hành bản án hình sự
Ngày ban hành: 26/12/1986
Ngày có hiệu lực: 10/01/1987
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 48 TC/TNVT

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với các đơn vị chuyên trách kinh doanh vật tư thứ liệu
Ngày ban hành: 10/12/1986
Ngày có hiệu lực: 10/12/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42-TC/CTN

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngày 6 tháng 11 năm 1986 của Hội đồng Nhà nước và nghị định số 143-HĐBT ngày 18-11-1986 của Hội đồng Bộ trưởng về Thuế Công thương nghiệp
Ngày ban hành: 26/11/1986
Ngày có hiệu lực: 26/11/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 889
Tổng số trong ngày: 674
Tổng số trong tuần: 4383
Tổng số trong tháng: 68483
Tổng số truy cập: 4134297