Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19665

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 31-TC/CTN

Về việc thi hành Ðiều lệ thuế hàng hoá ở các tỉnh, thành phố phía Nam
Ngày ban hành: 05/11/1981
Ngày có hiệu lực: 05/11/1981
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28 TC-TNN

Hướng dẫn việc xác định sản lượng tính thuế ruộng đất 1 vụ đã chuyển thành ruộng có tập quán làm 2 vụ.
Ngày ban hành: 27/10/1981
Ngày có hiệu lực: 27/10/1981
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 1101-QĐ/LB

Ngày ban hành: 23/10/1981
Ngày có hiệu lực: 01/10/1981
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35-TBXH

Hướng dẫn thi hành Điều 8 của Quyết định số 21-HĐBT ngày 8/8/1981 đối với công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân đang công tác ở K, C về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động
Ngày ban hành: 05/10/1981
Ngày có hiệu lực: 20/10/1981
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/TBXH

Quy định khoản tiền trợ cấp chôn cất
Ngày ban hành: 01/10/1981
Ngày có hiệu lực: 01/10/1981
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 14-NQ/HĐNN7

Về việc đối với những vụ án tử hình
Ngày ban hành: 28/08/1981
Ngày có hiệu lực: 12/09/1981
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 26/TT-LB

Hướng dẫn thi hành chính sách đầu tư xây dựng các vùng kinh tế lâm nghiệp theo Quyết định số 95-CP ngày 27/3/1980 của Hội đồng Chính phủ
Ngày ban hành: 17/07/1981
Ngày có hiệu lực: 17/07/1981
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 2-LCT/HĐNN7

Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng
Ngày ban hành: 04/07/1981
Ngày có hiệu lực: 14/07/1981
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 144-TTg

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động thực hành tiết kiệm trong các ngành, các cấp và trong nhân dân
Ngày ban hành: 02/07/1981
Ngày có hiệu lực: 17/07/1981
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 133/TTg

Về triệt để thực hiện tiết kiệm xăng dầu và chống lấy cắp xăng dầu
Ngày ban hành: 06/06/1981
Ngày có hiệu lực: 06/06/1981
Trạng thái: Còn hiệu lực