Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20302

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 404-TTg

Về giải thể Hội đồng Tài chính tiền tệ Nhà nước
Ngày ban hành: 06/08/1994
Ngày có hiệu lực: 06/08/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 61 TC/TCT

HƯớNG DẫN CHI TIếT Về THUế Và QUY ÐịNH THủ TụC THU NộP THUế ÐốI VớI HợP ÐồNG CHIA SảN PHẩM Mỏ ÐạI hùng
Ngày ban hành: 26/07/1994
Ngày có hiệu lực: 26/07/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 589-BYT/QĐ

Về việc quy định nhiệm vụ các vụ, văn phòng và thanh tra Bộ Y tế
Ngày ban hành: 23/07/1994
Ngày có hiệu lực: 23/07/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 59-TT/LB

Hướng dẫn quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng tiền thu phí sử dụng đường Thăng Long - Nội Bài
Ngày ban hành: 08/07/1994
Ngày có hiệu lực: 01/07/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 55 TC/TCT

HƯớNG DẫN CHế Ðộ TIềN THƯởNG TRONG NGàNH THUế
Ngày ban hành: 30/06/1994
Ngày có hiệu lực: 01/01/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 54 TC/TCT

HƯớNG DẫN THựC HIệN ÐIềU 4-QUYếT ÐịNH Số 280 TTg NGàY 28/5/1994 CủA THủ TƯớNG CHíNH PHủ Về VIệC BAN HàNH BIểU THUế XUấT KHẩU, BIểU THUế NHậP KHẩU KèM THEO NGHị ÐịNH Số 54 CP
Ngày ban hành: 29/06/1994
Ngày có hiệu lực: 01/07/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/TT-NH1

Hướng dẫn việc cung cấp số liệu ở tài khoản theo quy định tại Điều 5 NGhị định số 91-CP ngày 25 -11-1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt
Ngày ban hành: 25/06/1994
Ngày có hiệu lực: 25/06/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Bộ Luật 35-L/CTN

Ngày ban hành: 23/06/1994
Ngày có hiệu lực: 01/01/1995
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 05/CT-NH14

Về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
Ngày ban hành: 18/06/1994
Ngày có hiệu lực: 18/06/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 317/TTg

Về Quy chế tạm thời tạo nguồn vốn vay cho đầu tư xây dựng cơ bản các công trình điện
Ngày ban hành: 15/06/1994
Ngày có hiệu lực: 15/06/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng số trong ngày: 2162
Tổng số trong tuần: 9855
Tổng số trong tháng: 332764
Tổng số truy cập: 5880322