Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19760

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 19-TT/LB

Sửa đổi định mức chi bình quân cho một đầu trẻ/tháng áp dụng đối với các nhà trẻ thuộc khu vực Nhà nước
Ngày ban hành: 19/08/1986
Ngày có hiệu lực: 19/08/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 16-TT/LB

Hướng dẫn một số nội dung về quyền tự chủ tài chính trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp và nông - lâm nghiệp (dưới đây gọi chung là hợp tác xã)
Ngày ban hành: 11/08/1986
Ngày có hiệu lực: 11/08/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 03/TK-TC/TT

Liên Bộ Tổng cục Thống kê - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về kế toán, thống kê và phương pháp tính toán thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh nhằm bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh
Ngày ban hành: 06/08/1986
Ngày có hiệu lực: 06/08/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10-TC/ĐTXD

Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng vốn tự có về đầu tư xây dựng cơ bản của các tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc thành phần kinh tế quốc doanh (kèm theo Phụ lục Tỷ lệ khấu hao cơ bản để lại xí nghiệp)
Ngày ban hành: 22/07/1986
Ngày có hiệu lực: 01/07/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 13-TT/LB

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 72-CT ngày 25-03-86 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ trợ cấp tiền thuốc và tiền ăn cho người bệnh tại các cơ sở y tế của Nhà nước
Ngày ban hành: 15/07/1986
Ngày có hiệu lực: 01/07/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 10 LB-TC-ĐT/TK

Quy định về quản lý và hạch toán sản phẩm sản xuất bằng phụ tùng, linh kiện tiết kiệm trong ngành điện tử và kỹ thuật tin học
Ngày ban hành: 01/07/1986
Ngày có hiệu lực: 01/01/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 67/NH-QĐ

Ban hành Thể lệ tín dụng đối với cá thể và tư nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (kèm theo Thể lệ tín dụng đối với cá thể và tư nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ)
Ngày ban hành: 19/05/1986
Ngày có hiệu lực: 19/05/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 8/TTLB

Sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện thuộc các tỉnh, thành phố và các ngành quản lý
Ngày ban hành: 14/04/1986
Ngày có hiệu lực: 14/04/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 9-LN/KL

Quy định thủ tục vận chuyển gỗ và các loại lâm sản, đặc sản rừng
Ngày ban hành: 12/04/1986
Ngày có hiệu lực: 12/04/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 36-NH/QĐ

Ban hành Thể lệ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, có lãi và được bảo hiểm giá trị
Ngày ban hành: 29/03/1986
Ngày có hiệu lực: 01/04/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực