Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20303

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 617-TTg

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động tài chính của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
Ngày ban hành: 26/10/1994
Ngày có hiệu lực: 26/10/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 85-BTC/TCT

Hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam
Ngày ban hành: 24/10/1994
Ngày có hiệu lực: 01/11/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 175-CP

Hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường
Ngày ban hành: 18/10/1994
Ngày có hiệu lực: 18/10/1994
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh 37-L/CTN

Pháp lệnh về Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam
Ngày ban hành: 14/10/1994
Ngày có hiệu lực: 01/01/1995
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 82-TC/TCT

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích
Ngày ban hành: 07/10/1994
Ngày có hiệu lực: 01/01/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 1068/QĐ-TĐC

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Ngày ban hành: 23/09/1994
Ngày có hiệu lực: 23/09/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 196-NH14/QĐ

Về việc ban hành "Quy chế và nghiệp vụ bảo lãnh của các ngân hàng"
Ngày ban hành: 16/09/1994
Ngày có hiệu lực: 16/09/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 504-TTg

Về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ trong tình hình mới
Ngày ban hành: 16/09/1994
Ngày có hiệu lực: 16/09/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 73-TC/TCT

Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Ðiều 4 QÐ số 280/TTg ngày 29/5/1994 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo NÐ số 54/CP
Ngày ban hành: 01/09/1994
Ngày có hiệu lực: 01/09/1994
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 175/QĐ-NH5

Về việc cho vay ngoại tệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh đối với các ngân hàng trong nước
Ngày ban hành: 26/08/1994
Ngày có hiệu lực: 01/09/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 43
Tổng số trong ngày: 2500
Tổng số trong tuần: 10193
Tổng số trong tháng: 333102
Tổng số truy cập: 5880660