Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20073

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 54/TTLB

Hướng dẫn công tác quản lý và cấp phát vốn đầu tư XDCB đối với công trình đường dây tải điện Bắc Nam 500 KV trong giai đoạn thi công chưa có tổng dự toán được duyệt
Ngày ban hành: 10/10/1992
Ngày có hiệu lực: 01/09/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 53-TC/TCT

Hướng dẫn về giá thu thuế nông nghiệp bằng tiền thay thóc và các nông sản khác
Ngày ban hành: 06/10/1992
Ngày có hiệu lực: 06/10/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết Không số

Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Ngày ban hành: 01/10/1992
Ngày có hiệu lực: 01/10/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 51-TC/TCT

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển tại Quyết định số 210a-TC/VP ngày 1/4/1990 của Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 01/10/1992
Ngày có hiệu lực: 01/10/1992
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật tổ chức chính phủ năm 1992

Ngày ban hành: 30/09/1992
Ngày có hiệu lực: 30/09/1992
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 49-TC/TCT

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 59-TC/TCT/CS ngày 2/11/1991 của Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 30/09/1992
Ngày có hiệu lực: 01/10/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật Không số

Ngày ban hành: 30/09/1992
Ngày có hiệu lực: 30/09/1992
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 170/QĐ-NH7

Về việc điều chỉnh lệ phí trong giao dịch mua, bán ngoại tệ tại hai Trung tâm giao dịch ngoại tệ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, và giá bán ngoại tệ tối đa và giá mua ngoại tệ tối thiểu của các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ
Ngày ban hành: 28/09/1992
Ngày có hiệu lực: 28/09/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 44/TT/LB

Quy định việc thanh toán cho các đơn vị xuất khẩu hàng hoá để nhập vật tư, thiết bị của các công trình XDCB thuộc Bộ Năng lượng quản lý
Ngày ban hành: 21/09/1992
Ngày có hiệu lực: 21/09/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09BXD/VKT

Hướng dẫn nguyên tắc và phương pháp xác định giá xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài
Ngày ban hành: 31/08/1992
Ngày có hiệu lực: 31/08/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực