Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19723

văn bản
Số ký hiệu

Pháp lệnh Không số

Ngày ban hành: 21/12/1985
Ngày có hiệu lực: 03/01/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 43-TC/TTLB

Quy định về chế độ quản lý tài chính xí nghiệp quản lý và khai thác thuỷ nông
Ngày ban hành: 14/12/1985
Ngày có hiệu lực: 14/12/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 8-NH/TT

Hướng dẫn việc quy đổi tiền gửi tiết kiệm theo tỷ lệ ữu đãi trong kỳ thu đổi tiền 14/9/1985
Ngày ban hành: 28/10/1985
Ngày có hiệu lực: 12/11/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 18-LCT/HĐNN7

Về việc Phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ
Ngày ban hành: 13/09/1985
Ngày có hiệu lực: 14/09/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 646/NQ-HĐNN7

Tha hình phạt tù cho những người cải tạo tốt
Ngày ban hành: 29/08/1985
Ngày có hiệu lực: 29/08/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 644-NQ/HĐNN7

Quy định Huy chương "Vì an ninh Tổ quốc"
Ngày ban hành: 13/08/1985
Ngày có hiệu lực: 28/08/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 22-TT/LB

Quy định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện trung ương
Ngày ban hành: 22/07/1985
Ngày có hiệu lực: 01/07/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 21-TT/LB

Quy định lại định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện huyện, tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương do ngành Y tế quản lý
Ngày ban hành: 22/07/1985
Ngày có hiệu lực: 22/07/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết Không số

Về việc thi hành Bộ luật Hình sự
Ngày ban hành: 27/06/1985
Ngày có hiệu lực: 27/06/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Bộ Luật Hình sự năm 1985

Ngày ban hành: 27/06/1985
Ngày có hiệu lực: 01/01/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 282
Tổng số trong ngày: 998
Tổng số trong tuần: 2917
Tổng số trong tháng: 54967
Tổng số truy cập: 3986864