Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20303

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 111/2017/NĐ-CP

quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 20/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 242/2017/TT-BQP

Về hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 20/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 103/2017/TT-BTC

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 102/2017/TT-BTC

hướng dẫn quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 104/2017/TT-BTC

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 20/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 18/2014/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 20/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2017/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 30/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 110/2017/NĐ-CP

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 04/10/2017
Ngày có hiệu lực: 20/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2017/TT-BTNMT

Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
Ngày ban hành: 04/10/2017
Ngày có hiệu lực: 20/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2017/TT-NHNN

quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 62
Tổng số trong ngày: 195
Tổng số trong tuần: 15323
Tổng số trong tháng: 338232
Tổng số truy cập: 5885790