Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20355

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2017/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN
Ngày ban hành: 10/11/2017
Ngày có hiệu lực: 25/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2017/TT-BGTVT

Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ
Ngày ban hành: 09/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lua sang cây trồng lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bố sung một số nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai.
Ngày ban hành: 09/11/2017
Ngày có hiệu lực: 25/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2017/TT-BYT

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 09/11/2017
Ngày có hiệu lực: 31/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2017/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
Ngày ban hành: 07/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2017/TT-BTNMT

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Ngày ban hành: 07/11/2017
Ngày có hiệu lực: 22/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 121/2017/NĐ-CP

quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
Ngày ban hành: 06/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 120/2017/NĐ-CP

hướng dẫn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
Ngày ban hành: 06/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 117/2017/TT-BTC

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 06/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2017/TT-BKHCN

HƯỚNG DẪN VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRONG TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP
Ngày ban hành: 06/11/2017
Ngày có hiệu lực: 21/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 221
Tổng số trong ngày: 2689
Tổng số trong tuần: 74452
Tổng số trong tháng: 138128
Tổng số truy cập: 6403013