Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20362

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 127/2017/NĐ-CP

quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng
Ngày ban hành: 16/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 128/2017/NĐ-CP

quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự
Ngày ban hành: 16/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 126/2017/NĐ-CP

Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
Ngày ban hành: 16/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 44/2017/TT-BGTVT

Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước
Ngày ban hành: 16/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 44/2017/TT-BYT

Sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 43/2017/TT-BYT

Quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 45/2017/TT-BYT

Quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 124/2017/NĐ-CP

quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực