Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19763

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 13/2017/QĐ-TTg

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2014/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành: 28/04/2017
Ngày có hiệu lực: 15/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 52/2017/NĐ-CP

Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ngày ban hành: 28/04/2017
Ngày có hiệu lực: 15/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2017/TT-BGTVT

Quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
Ngày ban hành: 28/04/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2017/TT-BGTVT

Quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
Ngày ban hành: 28/04/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT

Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
Ngày ban hành: 28/04/2017
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2017/TT-BTC

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
Ngày ban hành: 28/04/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37/2017/TT-BTC

sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 27/04/2017
Ngày có hiệu lực: 12/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 99/2017/TT-BQP

Hướng dẫn một số nội dung về công tác giám sát và đánh giá đầu tư trong Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 27/04/2017
Ngày có hiệu lực: 15/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 96/2017/TT-BQP

quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 27/04/2017
Ngày có hiệu lực: 12/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2017/TT-BTC

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/04/2017
Ngày có hiệu lực: 10/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực