Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20074

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 25/2019/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2019/TT-BCT

quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 79/2019/TT-BTC

Hướng dẫn Chế đỗ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2019/TT-BCT

quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN
Ngày ban hành: 13/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 86/2019/QH14

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Chưa xác định

Nghị định 82/2019/NĐ-CP

quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 30/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 83/2019/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 27/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2019/TT-BCT

quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 27/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 78/2019/TT-BTC

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực