Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20174

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 40/2019/TT-BCT

hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 30/03/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-BKHCN

hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 25/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BKHCN

quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 10/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2019/TT-BKHCN

quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ.
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 03/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 147/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 527/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2019/TT-BYT

Quy định về yêu cầu đối với sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 05/12/2019
Ngày có hiệu lực: 20/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2019/TT-BTTTT

Thông tư quy định về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 05/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 15/2019/TT-BTTTT

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 05/12/2019
Ngày có hiệu lực: 20/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-UBDT

bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 04/12/2019
Ngày có hiệu lực: 20/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 185/2019/TT-BQP

Hướng dẫn về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 04/12/2019
Ngày có hiệu lực: 18/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 276
Tổng số trong ngày: 1788
Tổng số trong tuần: 6908
Tổng số trong tháng: 222654
Tổng số truy cập: 5162334