Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20312

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế quản lý và điều hành Ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 13/11/2017
Ngày có hiệu lực: 23/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 49/2017/QH14

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Ngày ban hành: 13/11/2017
Ngày có hiệu lực: 13/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 122/2017/NĐ-CP

quy định đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ngày ban hành: 13/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2017/TT-BYT

Danh mục dược liệu độc làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 13/11/2017
Ngày có hiệu lực: 28/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 27/2016/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 10/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2017/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN
Ngày ban hành: 10/11/2017
Ngày có hiệu lực: 25/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2017/TT-BGTVT

Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ
Ngày ban hành: 09/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lua sang cây trồng lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bố sung một số nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai.
Ngày ban hành: 09/11/2017
Ngày có hiệu lực: 25/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2017/TT-BYT

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 09/11/2017
Ngày có hiệu lực: 31/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2017/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
Ngày ban hành: 07/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 247
Tổng số trong ngày: 4729
Tổng số trong tuần: 40879
Tổng số trong tháng: 363788
Tổng số truy cập: 5911346