Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 36/2017/TT-BTTTT

Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành: 29/11/2017
Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN

hợp nhất Thông tư quy định cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/11/2017
Ngày có hiệu lực: 29/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 139/2017/NĐ-CP

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
Ngày ban hành: 27/11/2017
Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2017/TT-BGTVT

Quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển
Ngày ban hành: 27/11/2017
Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 126/2017/TT-BTC

Về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia
Ngày ban hành: 27/11/2017
Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 46/2017/QĐ-TTg

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC CƠ QUAN THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VÀ BAN LIÊN NGÀNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI
Ngày ban hành: 24/11/2017
Ngày có hiệu lực: 10/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 54/2017/QH14

Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 24/11/2017
Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 21/2017/QH14

Ngày ban hành: 24/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 52/2017/QH14

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
Ngày ban hành: 22/11/2017
Ngày có hiệu lực: 22/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 11/2017/QĐ-KTNN

Ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng
Ngày ban hành: 21/11/2017
Ngày có hiệu lực: 05/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực