Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20174

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 35/2017/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Ngày ban hành: 09/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2017/TT-BGTVT

Quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải
Ngày ban hành: 09/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37/2017/TT-BGTVT

Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt
Ngày ban hành: 09/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 106/2017/TT-BTC

THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Ngày ban hành: 06/10/2017
Ngày có hiệu lực: 21/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2017/TT-BTNMT

Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy
Ngày ban hành: 06/10/2017
Ngày có hiệu lực: 21/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37/2017/TT-BTNMT

Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
Ngày ban hành: 06/10/2017
Ngày có hiệu lực: 21/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 94/2017/NĐ-CP

Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 111/2017/NĐ-CP

quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 20/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 242/2017/TT-BQP

Về hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 20/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 18/2014/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 20/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 58
Tổng số trong ngày: 2399
Tổng số trong tuần: 7519
Tổng số trong tháng: 223265
Tổng số truy cập: 5162945