Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19815

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành: 08/06/2017
Ngày có hiệu lực: 24/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2017/TT-BNNPTNT

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi
Ngày ban hành: 07/06/2017
Ngày có hiệu lực: 10/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2017/TT-BNNPTNT

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI CÁ RÔ PHI
Ngày ban hành: 07/06/2017
Ngày có hiệu lực: 10/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 70/2017/NĐ-CP

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 25/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 22/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2017/TT-BGTVT

Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2017/TT-BGDĐT

Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 22/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2017/TT-BTNMT

Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 24/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2017/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệuviễn thám quốc gia
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 24/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08 /2017/TT-BTNMT

Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 24/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 80
Tổng số trong ngày: 2386
Tổng số trong tuần: 6095
Tổng số trong tháng: 70195
Tổng số truy cập: 4136009