Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20176

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 05/2017/TT-BNG

Hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
Ngày ban hành: 17/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2017/TT-BTTTT

Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 17/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 115/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp
Ngày ban hành: 16/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2017/TT-BTNMT

Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Ngày ban hành: 16/10/2017
Ngày có hiệu lực: 30/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2017/TT-BTNMT

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều travà thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000
Ngày ban hành: 16/10/2017
Ngày có hiệu lực: 30/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2017/TT-BXD

Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình
Ngày ban hành: 16/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

07/2017/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 10/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2017/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 10/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 107/2017/TT-BTC

Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Ngày ban hành: 10/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 113/2017/NĐ-CP

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hoá chất
Ngày ban hành: 09/10/2017
Ngày có hiệu lực: 25/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 148
Tổng số trong ngày: 1516
Tổng số trong tuần: 19727
Tổng số trong tháng: 1515
Tổng số truy cập: 5175154