Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19748

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 06 /2017/TT-BTNMT

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1: 500.000
Ngày ban hành: 24/05/2017
Ngày có hiệu lực: 12/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 133/2017/TT-BQP

Quy định chi tiết một số điều tại Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 23/05/2017
Ngày có hiệu lực: 06/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT

Quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Ngày ban hành: 23/05/2017
Ngày có hiệu lực: 08/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Tân Yên
Ngày ban hành: 22/05/2017
Ngày có hiệu lực: 29/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2017/TT-BGTVT

Hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
Ngày ban hành: 22/05/2017
Ngày có hiệu lực: 15/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2017/TT-UBDT

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.
Ngày ban hành: 22/05/2017
Ngày có hiệu lực: 07/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2017/TT-BKHCN

SỬA ĐỔI 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC
Ngày ban hành: 22/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 66/2017/NĐ-CP

Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
Ngày ban hành: 19/05/2017
Ngày có hiệu lực: 05/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 66/2017/NĐ-CP

Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
Ngày ban hành: 19/05/2017
Ngày có hiệu lực: 05/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 65/2017/NĐ-CP

Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Ngày ban hành: 19/05/2017
Ngày có hiệu lực: 05/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực