Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20174

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/10/2017
Ngày có hiệu lực: 10/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP

hợp nhất quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 28/10/2017
Ngày có hiệu lực: 28/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2017/TT-BNV

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành: 27/10/2017
Ngày có hiệu lực: 15/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 118/2017/NĐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
Ngày ban hành: 26/10/2017
Ngày có hiệu lực: 26/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 49/2017/TT-BCA

quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 26/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 43/2017/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
Ngày ban hành: 23/10/2017
Ngày có hiệu lực: 08/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2017/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
Ngày ban hành: 23/10/2017
Ngày có hiệu lực: 08/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2017/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
Ngày ban hành: 23/10/2017
Ngày có hiệu lực: 08/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2017/TT-BTNMT

Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Ngày ban hành: 23/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 45/2017/TT-BTNMT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn
Ngày ban hành: 23/10/2017
Ngày có hiệu lực: 08/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 43
Tổng số trong ngày: 2603
Tổng số trong tuần: 7723
Tổng số trong tháng: 223469
Tổng số truy cập: 5163149