Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20603

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 37/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Ngày ban hành: 10/03/2018
Ngày có hiệu lực: 10/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2018/TT-BQP

Sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong Quân đội và Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 10/03/2018
Ngày có hiệu lực: 15/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 09/03/2018
Ngày có hiệu lực: 25/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/03/2018
Ngày có hiệu lực: 18/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 31/2018/NĐ-CP

quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
Ngày ban hành: 08/03/2018
Ngày có hiệu lực: 08/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 34/2018/NĐ-CP

Thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 08/03/2018
Ngày có hiệu lực: 08/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 32/2018/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Ngày ban hành: 08/03/2018
Ngày có hiệu lực: 01/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2018/TT-BQP

Quy định chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 08/03/2018
Ngày có hiệu lực: 27/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 12/2018/QĐ-TTg

về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày ban hành: 06/03/2018
Ngày có hiệu lực: 24/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2018/TT-BNV

quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
Ngày ban hành: 06/03/2018
Ngày có hiệu lực: 23/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực