Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20314

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 40/2017/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 30/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2017/TT-BTTTT

Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 29/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

Hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2017/TT-BYT

Hướng dẫn Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 61/2017/TT-BCA

quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 14/12/2017
Ngày có hiệu lực: 29/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2017/TT-BKHĐT

Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 14/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 48/2017/TT-BGTVT

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải
Ngày ban hành: 13/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP

QUY ĐỊNH NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ
Ngày ban hành: 13/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 515
Tổng số trong ngày: 5084
Tổng số trong tuần: 5083
Tổng số trong tháng: 375143
Tổng số truy cập: 5922701