Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20303

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 144/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 49/2017/TT-BGTVT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 132/2017/TT-BTC

quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 29/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 131/2017/TT-BTC

sửa đổi Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 133/2017/TT-BTC

quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2017/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 30/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2017/TT-BTTTT

Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 29/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

Hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 59
Tổng số trong ngày: 188
Tổng số trong tuần: 15316
Tổng số trong tháng: 338225
Tổng số truy cập: 5885783