Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20312

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 137/2017/TT-BTC

Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày có hiệu lực: 10/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày có hiệu lực: 07/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 67/2017/TT-BTNMT

Điều chỉnh tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường
Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày có hiệu lực: 08/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

136/2017/TT-BTC

quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày có hiệu lực: 06/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 135/2017/TT-BTC

quy định định mức hao hụt muối ăn dự trữ quốc gia (muối phơi cát) do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày có hiệu lực: 05/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 65/2017/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày có hiệu lực: 05/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2017/TT-BYT

Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 66/2017/TT-BTNMT

Thông tư về quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày có hiệu lực: 06/02/2018
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 62/2017/TT-BTNMT

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 và công tác khoan máy trên biển
Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 64/2017/TT-BTNMT

Thông tư về quy định xác định dòng chảy tối thiểu trên sống, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày có hiệu lực: 05/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 41
Tổng số trong ngày: 3198
Tổng số trong tuần: 39347
Tổng số trong tháng: 362256
Tổng số truy cập: 5909814