Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19815

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 25/2017/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 03/07/2017
Ngày có hiệu lực: 18/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 27/2017/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 03/07/2017
Ngày có hiệu lực: 18/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 78/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên
Ngày ban hành: 03/07/2017
Ngày có hiệu lực: 20/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Ngày ban hành: 03/07/2017
Ngày có hiệu lực: 15/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 24/2017/QĐ-TTg

Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
Ngày ban hành: 30/06/2017
Ngày có hiệu lực: 15/08/2017
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 24/2017/QĐ-TTg

Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 30/06/2017
Ngày có hiệu lực: 15/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 76/2017/NĐ-CP

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành: 30/06/2017
Ngày có hiệu lực: 15/08/2017
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 05/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 30/06/2017
Ngày có hiệu lực: 15/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2017/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Ngày ban hành: 30/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng
Ngày ban hành: 30/06/2017
Ngày có hiệu lực: 14/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 81
Tổng số trong ngày: 1975
Tổng số trong tuần: 13326
Tổng số trong tháng: 77426
Tổng số truy cập: 4143240