Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20556

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 50/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Ngày ban hành: 01/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 49/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
Ngày ban hành: 01/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP

Quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ
Ngày ban hành: 01/06/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 17/2020/QĐ-TTg

Về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 61/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 60/2020/NĐ-CP

sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày có hiệu lực: 29/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 53/2015/NĐ-CP

quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT

Thông tư về hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày có hiệu lực: 04/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT

quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2020/TT-BTP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
Ngày ban hành: 28/05/2020
Ngày có hiệu lực: 16/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực