Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20643

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 12/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 150/2018/TT-BQP

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 11/10/2018
Ngày có hiệu lực: 26/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2018/TT-BCT

quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên
Ngày ban hành: 11/10/2018
Ngày có hiệu lực: 26/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-BCA

Sửa đổi Thông tư 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 10/10/2018
Ngày có hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 142/2018/NĐ-CP

Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 09/10/2018
Ngày có hiệu lực: 09/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2018/TT-BNV

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
Ngày ban hành: 09/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 137/20148

Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 25/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 140/2018/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 08/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 138/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 139/2018/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực