Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20421

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 03_2018_TT-BTNMT

Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 18/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 75/2018/TT-BTC

Quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 17/08/2018
Ngày có hiệu lực: 03/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 76/2018/TT-BTC

Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 17/08/2018
Ngày có hiệu lực: 03/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 07/CT-UBND

Về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất
Ngày ban hành: 16/08/2018
Ngày có hiệu lực: 16/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 107/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành: 15/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2018/TT-BCT

sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 15/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2018/TT-UBDT

bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày ban hành: 15/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2018/TT-BTNMT

SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành: 14/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2018/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - yêu cầu chung
Ngày ban hành: 14/08/2018
Ngày có hiệu lực: 14/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BLĐTBXH

Về định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành máy thi công nền; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng; Bảo vệ thực vật; Chế biến và bảo quản thủy sản; Quảng trị mạng máy tính; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 14/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 279
Tổng số trong ngày: 358
Tổng số trong tuần: 32880
Tổng số trong tháng: 44769
Tổng số truy cập: 6711508