Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20319

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT

ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
Ngày ban hành: 22/08/2018
Ngày có hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT

ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 22/08/2018
Ngày có hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2018/TT-NHNN

Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 21/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 21/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2018/TT-BCT

hướng dẫn về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
Ngày ban hành: 21/08/2018
Ngày có hiệu lực: 21/08/2018
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 46/2018/TT-BGTVT

CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH NAM ĐỊNH VÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI NAM ĐỊNH
Ngày ban hành: 20/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2018/TT-BCT

sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
Ngày ban hành: 20/08/2018
Ngày có hiệu lực: 18/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03_2018_TT-BTNMT

Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 18/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 75/2018/TT-BTC

Quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 17/08/2018
Ngày có hiệu lực: 03/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 76/2018/TT-BTC

Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 17/08/2018
Ngày có hiệu lực: 03/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 111
Tổng số trong ngày: 292
Tổng số trong tuần: 17141
Tổng số trong tháng: 7089
Tổng số truy cập: 5934759