Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20441

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 12/2018/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật
Ngày ban hành: 05/10/2018
Ngày có hiệu lực: 02/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2018/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Ngày ban hành: 05/10/2018
Ngày có hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

Quyết định về Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 04/10/2018
Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 135/2018/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Ngày ban hành: 04/10/2018
Ngày có hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 148/2018/TT-BQP

Quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 04/10/2018
Ngày có hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 148/2018/TT-BQP

Quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 04/10/2018
Ngày có hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 132/2018/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Ngày ban hành: 01/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2018/TT-BCT

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
Ngày ban hành: 01/10/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm”
Ngày ban hành: 01/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 131/2018/NĐ-CP

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Ngày ban hành: 29/09/2018
Ngày có hiệu lực: 29/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 205
Tổng số trong ngày: 7231
Tổng số trong tuần: 23787
Tổng số trong tháng: 110288
Tổng số truy cập: 6777027