Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19815

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 50/2019/TT-BTC

Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 08/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 49/2019/TT-BTC

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 08/08/2019
Ngày có hiệu lực: 23/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT

Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 07/08/2019
Ngày có hiệu lực: 23/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản
Ngày ban hành: 07/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BTNMT

Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
Ngày ban hành: 05/08/2019
Ngày có hiệu lực: 20/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2019/TT-BTC

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 05/08/2019
Ngày có hiệu lực: 20/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BNV

Hướng dẫn việc xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 02/08/2019
Ngày có hiệu lực: 20/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2019/TT-NHNN

Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 02/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 26/2019/TT-BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng và 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng, linh kiện ô tô, mô tô, xe gắn máy.
Ngày ban hành: 01/08/2019
Ngày có hiệu lực: 15/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 67/2019/NĐ-CP

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Ngày ban hành: 31/07/2019
Ngày có hiệu lực: 15/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 114
Tổng số trong ngày: 1540
Tổng số trong tuần: 20082
Tổng số trong tháng: 84182
Tổng số truy cập: 4149996