Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20303

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 124/201//NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
Ngày ban hành: 19/09/2018
Ngày có hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 125/2018/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2010 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Ngày ban hành: 19/09/2018
Ngày có hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 51/2018/TT-BGTVT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 17/2016/TT-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
Ngày ban hành: 19/09/2018
Ngày có hiệu lực: 05/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2018/TT-BCT

bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
Ngày ban hành: 19/09/2018
Ngày có hiệu lực: 05/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2018/TT-BYT

Quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 18/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 123/2018/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
Ngày ban hành: 17/09/2018
Ngày có hiệu lực: 17/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 122/2018/NĐ-CP

Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
Ngày ban hành: 17/09/2018
Ngày có hiệu lực: 05/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 143/2018/TT-BQP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 130/2014/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 15/09/2018
Ngày có hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quán hệ công tác của Thanh tra huyện Lục Ngạn
Ngày ban hành: 14/09/2018
Ngày có hiệu lực: 14/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2018/TT-BYT

Quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
Ngày ban hành: 14/09/2018
Ngày có hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 110
Tổng số trong ngày: 2946
Tổng số trong tuần: 10640
Tổng số trong tháng: 333549
Tổng số truy cập: 5881107