Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19665

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 01/2018/TT-BYT

Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 18/01/2018
Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2018/TT-BVHTTDL

Hướng dẫn Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 18/01/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2018/TT-BTC

hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 17/01/2018
Ngày có hiệu lực: 05/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam
Ngày ban hành: 16/01/2018
Ngày có hiệu lực: 03/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 10/2018/NĐ-CP

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
Ngày ban hành: 15/01/2018
Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 08/2018/NĐ-CP

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 15/01/2018
Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2018/TT-BTC

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 12/01/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2018/TT-BGTVT

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 10/01/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-BGTVT

Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
Ngày ban hành: 09/01/2018
Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2018/TT-BNV

Về hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 08/01/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực