Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20303

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT

quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
Ngày ban hành: 28/09/2018
Ngày có hiệu lực: 14/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT

ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
Ngày ban hành: 28/09/2018
Ngày có hiệu lực: 13/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10-2018-TT-BTNMT

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Cà Mau
Ngày ban hành: 28/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

130/2018/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày ban hành: 27/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 87/2018/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 27/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2018/TT-BCT

quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
Ngày ban hành: 27/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 26/09/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành: 26/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2018/TT-BTP

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành: 26/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/09/2018
Ngày có hiệu lực: 10/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 37
Tổng số trong ngày: 7271
Tổng số trong tuần: 14964
Tổng số trong tháng: 337873
Tổng số truy cập: 5885431