Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19815

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 43/2018/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG HẢI
Ngày ban hành: 12/03/2018
Ngày có hiệu lực: 12/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 42/2018/NĐ-CP

Bãi bỏ Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng
Ngày ban hành: 12/03/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 42/2018/NĐ-CP

Bãi bỏ Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng
Ngày ban hành: 12/03/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2018/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 12/03/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2018/TT-BQP

Nội quy cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 12/03/2018
Ngày có hiệu lực: 30/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2018/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 12/03/2018
Ngày có hiệu lực: 27/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT

quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Ngày ban hành: 12/03/2018
Ngày có hiệu lực: 27/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 38/2018/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Ngày ban hành: 11/03/2018
Ngày có hiệu lực: 11/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 39/2018/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Ngày ban hành: 11/03/2018
Ngày có hiệu lực: 11/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 37/2018/NĐ-CP

Hướng dẫn biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Ngày ban hành: 10/03/2018
Ngày có hiệu lực: 10/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 63
Tổng số trong ngày: 1357
Tổng số trong tuần: 5066
Tổng số trong tháng: 69166
Tổng số truy cập: 4134980