Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19665

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2015 VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA
Ngày ban hành: 01/02/2018
Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 31/01/2018
Ngày có hiệu lực: 15/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 31/01/2018
Ngày có hiệu lực: 15/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân Sư Rồng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 31/01/2018
Ngày có hiệu lực: 17/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2018/TT-BVHTTDL

Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 31/01/2018
Ngày có hiệu lực: 20/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT, thông tư số 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 31/01/2018
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2018/TT-BTC

sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 30/01/2018
Ngày có hiệu lực: 20/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 30/01/2018
Ngày có hiệu lực: 20/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2018/TT-BGTVT

HƯỚNG DẪN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành: 30/01/2018
Ngày có hiệu lực: 15/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao do Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 30/01/2018
Ngày có hiệu lực: 20/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực