Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20316

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 137/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 25/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2018/TT-BNNPTNT NGÀY 9/2/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM.
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 22/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-BCT

quy định về Thẻ kiểm tra thị trường
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BCT

quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 23/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT

quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 23/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT

ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 23/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 136/2018/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành: 05/10/2018
Ngày có hiệu lực: 05/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 94/2018/TT-BTC

Quy định về cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 05/10/2018
Ngày có hiệu lực: 19/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 93/2018/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định về thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 05/10/2018
Ngày có hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BXD

Hướng dẫn nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 05/10/2018
Ngày có hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 650
Tổng số trong ngày: 5861
Tổng số trong tuần: 5860
Tổng số trong tháng: 375920
Tổng số truy cập: 5923478