Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19763

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 23/2018/TT-BQP

Quy định chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 08/03/2018
Ngày có hiệu lực: 27/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 12/2018/QĐ-TTg

về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày ban hành: 06/03/2018
Ngày có hiệu lực: 24/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2018/TT-BNV

quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
Ngày ban hành: 06/03/2018
Ngày có hiệu lực: 23/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 29/2018/NĐ-CP

Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Ngày ban hành: 05/03/2018
Ngày có hiệu lực: 05/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BCA

Hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 05/03/2018
Ngày có hiệu lực: 25/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2013/TT-BTP

uy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự
Ngày ban hành: 02/03/2018
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 09/2018/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ TRÊN ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA VÀ ĐƯỜNG SẮT CHUYÊN DÙNG CÓ NỐI RAY VỚI ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA
Ngày ban hành: 02/03/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 09/2018/QĐ-TTg

Kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 01/03/2018
Ngày có hiệu lực: 15/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 27/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ngày ban hành: 01/03/2018
Ngày có hiệu lực: 15/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 28/2018/NĐ-CP

quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
Ngày ban hành: 01/03/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực