Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20309

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 52/2018/TT-BGTVT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 81/2014/TT-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG VÀ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG
Ngày ban hành: 15/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 151/2018/TT-BQP

Hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 12/10/2018
Ngày có hiệu lực: 25/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2018/TT-BCT

quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường
Ngày ban hành: 12/10/2018
Ngày có hiệu lực: 26/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 12/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 12/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 150/2018/TT-BQP

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 11/10/2018
Ngày có hiệu lực: 26/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2018/TT-BCT

quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên
Ngày ban hành: 11/10/2018
Ngày có hiệu lực: 26/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-BCA

Sửa đổi Thông tư 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 10/10/2018
Ngày có hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 142/2018/NĐ-CP

Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 09/10/2018
Ngày có hiệu lực: 09/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2018/TT-BNV

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
Ngày ban hành: 09/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng số trong ngày: 8749
Tổng số trong tuần: 36004
Tổng số trong tháng: 358913
Tổng số truy cập: 5906471