Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20633

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 21/01/2019
Ngày có hiệu lực: 08/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Quy định về phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 18/01/2019
Ngày có hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
Ngày ban hành: 18/01/2019
Ngày có hiệu lực: 15/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL

Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 17/01/2019
Ngày có hiệu lực: 05/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BTP

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
Ngày ban hành: 17/01/2019
Ngày có hiệu lực: 03/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH

Về Chương trình môn học tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành: 17/01/2019
Ngày có hiệu lực: 05/03/2019
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 03/2019/TT-BTC

Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/01/2019
Ngày có hiệu lực: 03/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-BCT

quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
Ngày ban hành: 15/01/2019
Ngày có hiệu lực: 28/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-BTC

Quy định về Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 14/01/2019
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm
Ngày ban hành: 11/01/2019
Ngày có hiệu lực: 15/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực