Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20303

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BQP

Thông tư liên tịch Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự
Ngày ban hành: 12/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 162/2018/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 11/11/2018
Ngày có hiệu lực: 26/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Ngày ban hành: 09/11/2018
Ngày có hiệu lực: 25/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND

Quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 70/2018/QH14

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 09/11/2018
Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 154/2018/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
Ngày ban hành: 09/11/2018
Ngày có hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 44/2018/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày ban hành: 08/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 69/2018/QH14

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 08/11/2018
Ngày có hiệu lực: 23/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2018/TT-BTNMT

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành: 08/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 150/2018/NĐ-CP

Nghị định về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 40
Tổng số trong ngày: 304
Tổng số trong tuần: 15432
Tổng số trong tháng: 338341
Tổng số truy cập: 5885899