Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

8479

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Ngày ban hành: 24/07/2020
Ngày có hiệu lực: 28/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 3/2020/TT-BNV

Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 21/07/2020
Ngày có hiệu lực: 05/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 16/2020/TT-BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông
Ngày ban hành: 17/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/04/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 70/2020/TT-BTC

Thông tư sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 17/07/2020
Ngày có hiệu lực: 31/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 68/2020/TT-BTC

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều
Ngày ban hành: 15/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 69/2020/TT-BTC

Thông tư quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14
Ngày ban hành: 15/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 66/2020/TT-BTC

Thông tư ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 67/2020/TT-BTC

Thông tư về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 65/2020/TT-BTC

Thông tư ửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 23/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 15/2020/TT-BTTTT

Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay"
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 351
Tổng số trong ngày: 1382
Tổng số trong tuần: 17938
Tổng số trong tháng: 104439
Tổng số truy cập: 6771178