Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

2331

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 89/2020/NĐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành: 04/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 88/2020/NĐ-CP

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày ban hành: 28/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 87/2020/NĐ-CP

Nghị định về việc Quy định cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Ngày ban hành: 28/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 84/2020/NĐ-CP

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
Ngày ban hành: 17/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 82/2020/NĐ-CP

Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Ngày ban hành: 15/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 83/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Ngày ban hành: 15/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 81/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 79/2020/NĐ-CP

quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên do Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 08/07/2020
Ngày có hiệu lực: 21/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 78/2020/NĐ-CP

về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày ban hành: 06/07/2020
Ngày có hiệu lực: 19/08/2020
Trạng thái: Chưa xác định

Nghị định 72/2020/NĐ-CP

hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
Ngày ban hành: 30/06/2020
Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 244
Tổng số trong ngày: 7891
Tổng số trong tuần: 24447
Tổng số trong tháng: 110948
Tổng số truy cập: 6777687