Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1515

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Quy định về phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành: 25/06/2018
Ngày có hiệu lực: 08/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Thông tư liên tịch về quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành: 09/02/2018
Ngày có hiệu lực: 28/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC

Quy định việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP

QUY ĐỊNH NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ
Ngày ban hành: 13/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
Ngày ban hành: 01/08/2016
Ngày có hiệu lực: 30/09/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
Ngày ban hành: 01/08/2016
Ngày có hiệu lực: 30/09/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC

Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách trung ương
Ngày ban hành: 30/06/2016
Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP

quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
Ngày ban hành: 30/06/2016
Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng
Ngày ban hành: 29/06/2016
Ngày có hiệu lực: 12/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC

Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Ngày ban hành: 28/06/2016
Ngày có hiệu lực: 01/09/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực