Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1323

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
Ngày ban hành: 01/08/2016
Ngày có hiệu lực: 30/09/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC

Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách trung ương
Ngày ban hành: 30/06/2016
Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng
Ngày ban hành: 29/06/2016
Ngày có hiệu lực: 12/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC

Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Ngày ban hành: 28/06/2016
Ngày có hiệu lực: 01/09/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD

Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
Ngày ban hành: 22/06/2016
Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Ngày ban hành: 21/06/2016
Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Ngày ban hành: 21/06/2016
Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Ngày ban hành: 21/06/2016
Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự
Ngày ban hành: 20/06/2016
Ngày có hiệu lực: 03/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC

Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án
Ngày ban hành: 10/06/2016
Ngày có hiệu lực: 25/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực