Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

40

văn bản
Số ký hiệu

Pháp lệnh 10/2014/UBTVQH13

Ngày ban hành: 23/12/2014
Ngày có hiệu lực: 05/06/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13

Ngày ban hành: 23/12/2013
Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 07/2013/UBTVQH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Ngày ban hành: 12/07/2013
Ngày có hiệu lực: 01/03/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Ngày ban hành: 30/06/2011
Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 09/2009/UBTVQH12

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự
Ngày ban hành: 27/02/2009
Ngày có hiệu lực: 01/06/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh 07/2008/PL-UBTVQH12

Sửa đổi, bổ sung điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên
Ngày ban hành: 22/11/2008
Ngày có hiệu lực: 01/01/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh 02/2008/PL-UBTVQH12

Ngày ban hành: 26/01/2008
Ngày có hiệu lực: 01/07/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 03/2008/PL-UBTVQH12

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
Ngày ban hành: 26/01/2008
Ngày có hiệu lực: 01/07/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 01/2007/UBTVQH12

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù
Ngày ban hành: 19/10/2007
Ngày có hiệu lực: 01/01/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh 32/2007/PL-UBTVQH11

Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
Ngày ban hành: 20/04/2007
Ngày có hiệu lực: 01/10/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực